KRAJINA VE STÍNU / premiéra

Najúspešnejší film ČESKÝ LEV 2020!
Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámu je kronikou ľudí a jednej malej dedinky v pohraničí vláčenej dejinami triciatych, štyriciatych a päťdesiatých rokov minulého storočia. Hrdinovia filmu čelia nacismu i komunizmu, každý z nich sa s ich sľubami a hrôzami vyrovnává inak. V popredí príbehu stojí osud jednej rodiny, na ktoru doba, vojna i udalosti po vojne dopadajú vždy plnou silou.