AUGUST 1968 : OPEN AIR PROJEKCIA FILMU DUBČEK / Letné kino ATRIO

Dubcek1-1140x570-240x120

SR,2017, r. L. Halama

Pred filmom odpremietame autentické zábery z Trenčína natočené počas okupácie.

Trvalo to krátko. Eufória z pocitu slobody, viera, že sa napravia chyby minulosti, presvedčenie,že sa Československo zmení na demokratickú krajinu a ľudia budú slobodní. Na čele mnohýchvýznamných spoločenských zmien stál koncom 60-tych rokov 20. storočia Alexander Dubček.Charizmatický štátnik s dobráckym úsmevom, ktorý vzbudzoval v ľuďoch nádej, že začnúkonečne slobodne dýchať. Lenže to, čo Dubček mienil, Brežnev rýchlo zmenil. 21. augusta 1968vtrhli do Československa vojská piatich armád Varšavskej zmluvy a demokratizačný proces vnašej krajine definitívne pochovali.

Takto sa začína historicky prvý hraný film o veľkommužovi československých i slovenských dejín Alexandrovi Dubčekovi…