DRUHÁ STRANA VŠETKÉHO / Medzinárodný filmový festival Bratislava

  1. druha stranaV rodičovskom byte režisérky Mily Turajlić sú 70 rokov jedny dvere zamknuté. Priestranný byt bol totiž po roku 1945 „násilne“ rozdelený obyčajným kľúčom a aj po zmene režimu kľúčom nikto znova neotočil. Je to byt poznačený dejinami 20. storočia, keďže autorkini predkovia boli neobyčajne politicky aktívni – a za oknami sa práve odohrávajú demonštrácie, ktoré môžu určiť smerovanie Srbska v 21. storočí.

    Pri týchto dverách a s občasným pohľadom z okna sa začína konverzácia medzi autorkou a jej matkou Srbijankou Turajlić, profesorkou a významnou politickou aktivistkou proti režimu Slobodana Miloševića. Je to rozhovor dvoch generácií o dejinách i súčasnosti, o rodinnej histórii a politických režimoch, o zodpovednosti jednotlivca nad politickým smerovaním krajiny, o Srbsku, Juhoslávii i Európe.