KÓD ENIGMY

(L-R) KEIRA KNIGHTLEY and BENEDICT CUMBERBATCH star in THE IMITATION GAME

 

V septembri 2009 sa britský premiér Brown v mene vlády Alanovi Turingovi ospravedlnil za všetky neprávosti a 24. decembra 2013 mu kráľovná Alžbeta II. udelila kráľovskú milosť.