SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA / scandi 2018

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
SCENES FROM A MARRIAGE
SCENER UR ETT ÄKTENSKAP

ikona-director  Ingmar Bergman

ikona-country

SWE (1973)

ikona-verzia Švédska verzia / Swedish

sceny

163 min.

ikona-titulky

České titulky / Czech subtitles

Obraz rozpadu jedného manželstva a opakovaného búr- livého stretávania a vzďaľovania sa oboch protagonis- tov. Obraz dvojice ľudí, ktorí nemôžu žiť spolu ani bez seba. Rolu Marianny napísal Bergman pre Liv Ulmannovú po odznení ich hlbokého vzťahu. V tomto lme režisér do značnej miery opustil svoju metódu „obrazov krajín duše“ a zložitý vzťah dvoch exmanželov vyjadril civilnejšími pro- striedkami, oslobodenými od prebytku symbolov a metafor.