VALERIAN A MESTO TISÍCICH PLANÉT

Francúzsko, 2017, 137´, r. L.Besson

 

Vizuálne ohromujúce dobrodružstvo Luca Bessona, legendárneho režiséra filmov Leon, Piaty Element, Brutálna Nikita a Lucy. 28. storočie, poposiaľ neznámy vesmír.Valerian  a Laureline  sú  zvláštnymi  agentami,  ktorí  majú  na starosti  udržiavať  poriadok  v ľudských  vesmírnych  teritóriách. Vo svojej práci patria k absolútnej špičke.  Na   rozkaz   veliteľa   sa   obidvaja   vydávajú   na   misiu   do intergalaktickej  stanice  Alpha.  Úchvatné  miesto,  prezývané Mesto    tisícich    planét,    je    neustále    rozpínajúcou    sa metropolou,  kde  medzi  sebou  všetky  vesmírne  druhy  zdieľajú znalosti, objavy, technológie a kultúru.valeri